Publications on River Restoration in Europe

This page gathers the most interesting case studies, best practices and other relevant studies on River Restoration in Europe. Feel free to download the publications and share them among your network.

Current publications | Search

Publications of

RESTORE het layman’s report: LIFE09/INF/UK000032

RESTORE's Layman's Report has been translated into Dutch: Rivierherstel in Europa: de kunst van wat

Het RESTORE layman’s report is meer dan een projectrapport, het is een document dat op basis van de resultaten van RESTORE een aantal belangrijke agendapunten naar voren brengt. Het rapport gaat ook over de tijd na RESTORE en bekijkt de belangrijke uitdagingen inzake het beleid en de technische problemen die nog steeds overwonnen moeten worden om rivierherstel te bevorderen.

 Read more ...